Αρχιτεκτονική Εσωτ.Χώρων & Διακόσμηση - Ράνια Παυλίδου & Συνεργάτες -

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΓΚΕΛΑ

ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΚΑΓΚΕΛΑ

Ο μορφολογικός χαρακτήρας ενός κτιρίου προσδιορίζεται τόσο από τα δομικά υλικά και στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται, όσο και από τα μορφολογικά στοιχεία τα οποία προστίθεται κατά την φάση ολοκλήρωσής του. Ιδιαίτερη μελέτη πραγματοποιείται για τα κάγκελα τα οποία χαρακτηρίζουν την εξωτερική όψη του κτιρίου και προσδίδουν κύρος και βαρύτητα στην τελική εικόνα. Στις προτάσεις που παρατίθενται, παρουσιάζονται ιδέες για κάγκελα οι οποίες είτε έχουν πραγματοποιηθεί, είτε βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης.

interioristas

2013